weby pro nejsevernější čechy

Kříž v ulici Zelený vrch v České Kamenici

V ulici Zelený vrch poblíž odbočky do ulice Na Stráni v České Kamenici stojí kříž.

Na malém návrší před svahem, na němž roste les, mezi pozůstatky mohutných stromů stojí kříž na pískovcovém podstavci.

Kdysi v sousedství soklu rostly stromy dva, z každé strany jeden. Už v roce 2012 chyběl ten pohledově vpravo, zbyl po něm jen pařez, jeho zbytky byly patrné ještě v roce 2021, dnes už ne. Ve stejném roce už na Panoramatu mapy.cz chybí i strom vlevo, jsou vidět pouze výmladky. V roce 2024 už jen mrtvý pařez, který ovšem ukazuje, proč byly stromy odstraněny – základna kříže zmizela v terénu pod přerostlým dřevem, které ohrožovalo samotný sokl.

Mapy.cz – stav v roce 2014
Mapy.cz – stav v roce 2021

Ze zmíněné základny je tak vidět pouze poškozená přední strana, zaniká v terénu a vegetaci. Spodní část soklu tvoří kvádr obdélného půdorysu s hladkými stěnami, na horní straně s dvojitou postupně se zužující profilovanou lištou. Samotný sokl má na čelní straně vpadlé obdélné rámované zrcadlo, v rozích jsou patrné otvory, zřejmě byl nápis na nějaké dnes chybějící desce. Přesahující hlavice je tvořena rozšiřující se sestavou profilované lišty, rovné římsy a další lišty. Na hlavici je umístěn sokl kříže – po nižší rovné části následuje konkávně-konvexně projmutá základna, v níž je zbytek kovového trnu, zřejmě pro lampu. Ve vrchu je vsazen kovový kříž, opravený někdy mezi lety 2014-2021. Ve spodní části zlacený rostlinný dekor a lyrovitá ozdoba. Pod nohama Krista otvor, snad tu bývala upevněna nápisová deska. Za hlavou Ukřižovaného v místě křížení břeven paprsčitá svatozář, konce břeven mírně rozšířený, s osazeným zlaceným květem. Nad hlavou Krista praporek INRI. Kříž bez podpěry.

Smutné je, že např. existuje skládačka v řadě Turistických tras České Kamenice (č. 5 – drobné památky), ale stejně jako ve všech ostatních je tu sice dvojjazyčně, leč jen mapka a velestručný popis několika míst bez jakýchkoli podrobností. Další skládačka v mém archivu z roku 2012 (Drobné sakrální památky České Kamenice) sice ukazuje místa, kde křížky stojí, ale také jen konstatuje jejich existenci, nikoli historii. O tomto křížku: „Naproti domu čp. 139 najdeme kovový kříž s kamenným podstavcem, částečně zarostlým lipovými výmlatky„.

Bohužel nevyšlo ani spoléhání na „městskou bibli“, obsáhlou knihu o České Kamenici z roku 2002. Přes veškerou snahu jsem v obsáhlém textu objevil jedinou zmínku:

V průběhu 18. a první poloviny 19. století hleděli majetnější měšťané zajistit si zbožnými činy spásu duše. Kromě kostelních a kapelních nadací a odkazů zřizovali někteří boží muka a kříže, jichž se na území města nacházelo k roku 1843 již kolem dvaceti. Ke třinácti z nich se konávala v čase tří prosebných dnů před svátkem Nanebevstoupení Krista procesí.

Series Navigation<< Kříž v zahradě domu čp. 390 v ulici Dukelských hrdinů v České KameniciKříž na křižovatce ulic Žižkova a V Lomu v České Kamenici >>
Tagy