weby pro nejsevernější čechy

Kříž u mateřské školy na severozápadním okraji Skalice u České Lípy

V severní části Skalice u České Lípy u souběžné komunikace s hlavní silnicí, procházející obcí, na okraji louky směrem k železniční trati, stojí nedaleko zdejší mateřské školy kříž.

V trávě zarůstající patka soklu, z níž je patrná jen horní hrana s dvojitou odstupňovanou lištou, na niž nasedá kvádr soklu. Zadní strana hladká, na bocích rytý obrys obdélníků, na čelní straně v horní a spodní ryté linii oblouk a uvnitř obdélníku zbytky nečitelného nápisu. Hlavice na čelní straně nese ve spodní i střední liště oblouk, ve spodní části vyplněný polychromovaným reliéfem – zřejmě svázaná tři pštrosí pera. Směrem ke středové liště se hlavice odspodu rozšiřuje a pak zase směrem k patce kříže zužuje. Jednoduchý plochý kříž, přidržovaný ze zadní strany kroucenou vzpěrou, ukotvenou do zadní strany hlavice, je bez Krista. Ve spodní části břevna nápisová oválná tabulka věnčená květinovým dekorem, na horní části svislého trámu tabulka INRI.

Series Navigation<< Kříž jižně od hřbitova na rozcestí poblíž domu čp. 456 ve Skalici u České LípyKříž v zahradě domu čp. 200 v severní části Skalice u České Lípy >>
Tagy