weby pro nejsevernější čechy

Kříž u cesty na východním okraji Třtěna

U jedné z vedlejších cest na východním okraji Třtěna kde vozovka překonává bezejmenný potok, stojí kamenný kříž.

Před plotem v trávě nízká základna, na ní podklad pro sokl s dvojitou projmutou lištou. Spodní část soklu tvoří hladký kvádr čtvercového půdorysu, zakončený postupně se zužujícími římsami, které přecházejí ve vlastní štíhlé tělo soklu. To má vpředu mělký výklenek, v němž je silně omšelý reliéf světce. Sokl není v nejlepší kondici, drolí se a opadává, na několika místech je prasklý a jsou do něj vyryta různá písmena. Na vrchu soklu hlavice v takřka dezolátním stavu. Hrany zdobí voluty, mezi nimi je menší květinový reliéf, horní hrana je pak lemována zubořezem. Na hlavici je umístěn masivní kamenný kříž, ve spodní části s jakýmsi ornamentálním rozšířením. Konce břeven tvarovány do trojlístků, z nichž zbývá minimum. Na kříži visí torzo Krista – ruce, trup, pánev. Na vrchu břevna nepatrný pozůstatek, který zřejmě býval cedulí s nápisem INRI.

Nikde o kříži k nalezení ani slovo.

Series Navigation<< Kříž před kostelem Církve československé husitské v ChožověKříž na severním okraji Židovic naproti domu čp. 44 >>
Tagy