weby pro nejsevernější čechy

Kříž u pěšiny nad restaurací Myslivna ve Staré Olešce

Na malém návrší nad pěšinou, která vede od restaurace Myslivna ve Staré Olešce směrem k silnici s rozcestníkem modré a zelené turistické značky, stojí sokl kříže.

Před podstavcem blok, sloužící zřejmě jako klekátko. Na samostatném soklíku spodní část podstavce stejného půdorysu, s několikanásobně ustupující horní hranou, zdobenou lištami. Na něm stojí samotný korpus podstavce. Vpředu obdélná mělká nika s plastickým rámem a 6 hlubokými otvory – zřejmě zde byla umístěna nápisová deska. V ploše výklenku a nad ním jsou rytá písmena, ale zřejmě se jedná o novodobé vandalství. Boční stěny hladké, na zadní straně poškozený letopočet 1862. Horní hrana skrývá záhadu – není tu totiž ani stopy po tom, že by tu byl upevněn nějaký kříž. Buď chybí hlavice, která ho nesla, nebo se nejednalo o klasický kříž… Vzhledem k tomu, že nelze nikde najít jakékoli info, záhada dál záhadou zůstane.

Series Navigation<< Kříž u kostela svatého Václava v Srbské KameniciU prvního křížku nad Starou Oleškou >>
Tagy