weby pro nejsevernější čechy

Kříž na Staré chřibské cestě u samoty čp. 220 severně od Dolní Chřibské

Na trase žluté turistické značky Stará chřibská cesta severně od Dolní Chřibské směrem k vrchu Spravedlnost nedaleko Liščího Bělidla u samoty čp. 220 stojí kříž.

Kříž je částečně utopen ve vegetaci na mírném svahu mezi stromy u cesty. Zřejmě byl od ní kdysi oddělen plůtkem, před křížem stojí dva vysoké štíhlé zdobné sloupky, snad kdysi nesoucí branku.

V terénu nízká základna silně zarostlá mechem, snad čtvercového půdorysu. Na ní široká patka soklu, nahoře mírně zkosená, za oddělovací rýhou pokračuje kónicky k základně těla soklu. Na přední straně zahloubený obdélník s oblými rohy, na kratších stranách doplněný ozdobným ornamentem. Snad kdysi s nápisem či dedikací…

Vlastní sokl má gotizující charakter. Na čelní straně a bocích lomený oblouk, tvořený přesahy v horní části, svedenými na patky konzolí na hranách. V čele nad zahloubenou nápisovou plochou reliéfní kružba. Nápis pečlivě odstraněn – snad odsekán, snad vybroušen, zřejmě důsledek „degermanizace“ pohraničí… Na zadní straně bíle vyvedený letopočet, snad 1986.

Oprýskaná široká hlavice s tenkou římsou, oddělená od soklu ostrým zubožezem, má v horní části kvádrový soklík, vpředu zdobený pěti kruhy s takřka neznatelnými reliéfy.

Tvarovaný kovový kříž má poblíž křížení trámů vyvedeny mohutné „trny“, nad postavou Krista tabulka INRI.

Series Navigation<< Kříž severně od hřbitova u domu čp. 78 v ChřibskéKříž u domu čp. 63 v Rybništi >>
Tagy