weby pro nejsevernější čechy

Centrální kříž hřbitova u kostela svatého Mikuláše v Brništi

This entry is part 66 of 130 in the series Kostely, kaple, chrámy, zvonice, hrobky, mauzolea

Na starém hřbitově kolem kostela svatého Mikuláše v Brništi stojí centrální kříž.

Na čtvercové základně mezi hroby stojí podstavec s hranolovou rozšířenou základnou s lištou na horní hraně, na který navazuje vlastní tělo soklu s rytými zrcadly na stěnách, v nichž jsou patrné rostlinné ornamenty. Na nízkou přesahující hlavici nasedá dvojitý podstavec kovového kříže. Spodní část je ozdobena dvojicí blesků, tělo kříže je reliéfně šrafováno. Konce břeven rozšířeny, nesou reliéf věnce. V místě křížení trámu za Kristem paprsčitá svatozář.

Series Navigation<< Kostel Povýšení sv. Kříže v LevíněMárnice u kostela svatého Mikuláše v Brništi >>
Tagy