weby pro nejsevernější čechy

Kříž u domu čp. 220 v Srbské Kamenici

V boční ulici, vedoucí z hlavní silnice směrem ke kostelu svatého Václava a hřbitovu v Srbské Kamenici, stojí před domem čp. 220 kříž.

Kříž stojí ve svahu před plotem vpravo od vrat k domu. Od silnice k němu vedou tři schody. Podstavec kříže je velmi netradiční – nízký, buclatý, přední stěna vlnovitě prohnutá, ozdobená reliéfním okénkem. Místo hlavice jen na přední straně naznačená lišta. Kříž velmi propracovaný a zdobný. Základnu tvoří pole, v jehož horní části se vznáší andílek, v pravé ruce třímající kříž a v levé pozvedá kalich. Nad ním ve štítku boží oko s naznačenou svatozáří. Mezi rostlinami vinné révy stojí další anděl, s rukama sepjatýma na prsou. Nad ním vynáší jablko poznání k lebce se zkříženými hnáty. Tělo kříže zdobeno reliéfy – pravá část vodorovného břevna dubová větev, rostlinu v levé části určit neumím. Nad hlavou zlaceného Krista INRI na látkové šále, nad ní na břevně růže. V koncích břeven se opakuje motiv božího oka, konec zdobí mušle. Kříž sám je v dobrém stavu, sokl a schody zarůstají mechem a lišejníkem.

Series Navigation<< Kříž v centru Srbské KameniceKříž v zahradě pod farou v Srbské Kamenici >>
Tagy