weby pro nejsevernější čechy

Kříž u domu čp. 30 v Děčanech

Na severním okraji obce Děčany stojí u silnice přímo před štítovou fasádou domu čp. 30 kamenný kříž.

Nezvyklý kříž na nezvyklém místě. Masivní zdobený kamenný kříž na vysokém podstavci s nikou stojí takřka v ose štítu domu, takřka přitisknut k jeho fasádě. Nejedná se o evidovanou památku a nepodařilo se mi o něm zjistit žádné podrobnosti.

Nízký schodový stupeň vyrovnává spád terénu podél zdi od silnice. Na něm stojí základnový kvádr s vykrojenými hranami, další stupeň tvoří část useknutého jehlanu, která nese samotný sokl kříže. Na bočních stěnách obdélný obrys zrcadla s vykrojenými rohy, na čelní straně hlubší nika, pod ní kdysi bohatý ornament, z něhož se aktuálně dají rozeznat už jen zubem času ohlodané hlavní prvky. Na spodu niky římsa, kolem obloukový rám, v horní části reliéf srdce, z něhož cosi neurčitého vyčuhuje směrem vpravo vzhůru. Nad trojitou římsou hlavice, překrytá dvěma volutami, v jejichž styku na malých volutách visí piniová šiška. Vrch tvoří soklík kříže, na němž sedí beránek s uraženou hlavou. Kříž má přední stranu tečkovanou, konce břeven upraveny do „trojlístku“.  Nad ukřižovaným Kristem nadvakrát založený praporek, v jehož záhybech jsou písmena I.N. // R.I.

Series Navigation<< Kříž u domu čp. 88 v HnojniciKříž na rozcestí severně od Semče >>
Tagy