weby pro nejsevernější čechy

Kříž u polní cesty jihovýchodně od Manušic

Jihovýchodně od Manušic u takřka neznatelné polní cesty, souběžné s modrou turistickou značkou, vedenou po trase cyklostezky Varhany, je ve stínu vzrostlých stromů ukryt kříž.

Na mapách.cz je tu sice vyznačena jasná pěšina, realita je však poněkud odlišná. Na rozmezí luk a polí je tu jen prošlapaná tráva, po nějaké trvalejší cestě ani stopa. V podstatě tu nemá kdo a proč chodit, když je veškerý provoz sveden na vyasfaltovaný povrch na bývalé železniční trati. Zdálo se mi (i s ohledem na nedalekou kapli), zda nešlo o zapomenutou kostelní stezku do České Lípy, ale dle wiki byly Manušice v 19. a  20. století se 182 katolíky přifařeny do Horní Libchavy. Takže vysvětlení nemám.

V terénu zanikající schodová základna, porostlá mechy. Na ní patka soklu obdélníkového půdorysu, s nízkým bočním odskokem. Patka je poměrně vysoká, na čelní straně rytý obdélník s ujmutými rohy a v něm takřka nečitelný text. Na horní straně zaoblená lišta, na niž navazuje vlastní sokl. Ve spodní části silně ohlazený obdélný rám (obrázek? nápis? těžko říct), nad ním mělká nika s římsou, rámovaná poničeným reliéfem. Na vrchu soklu přesahující plochá hlavice se vsazeným křížem. Ze zadní strany je vidět, že celý sokl je jeden kus a optické dělení na jednotlivé části je pouze kamenickou prací z pohledové části

Kříž pro svou jednoduchost a subtilnost (jeho vzpěra, ukotvená do soklu, je dimenzována na něco podstatně většího) vypadá nepůvodní. Hladký povrch, konce trámů rozklepány do trojlístku, malá postava Krista.

Series Navigation<< Kříž na rozcestí naproti domu čp. 13 ve východní části Častolovic u České LípyCentrální kříž hřbitova v Manušicích >>
Tagy