weby pro nejsevernější čechy

Boží muka u Krasíkovského dvora

Pod kopcem Krasíkov, na němž jsou zříceniny hradu Švamberk, stojí u silnice areál bývalého dvora a pivovaru, u jehož vjezdu stojí boží muka (sloup s kaplicí).

O historii samotného dvora, který dnes spravuje soukromá firma, se lze poučit na infotabuli Naučné stezky Krasíkov – Ovčí vrch, v textu je zmínka „V roce 1653 zde Jan Bedřich, poslední z krasíkovské větve rodu Švamberků, dal postavit boží muka vlevo od vjezdu do dvora„.

Sloupek je kulturní památkou:

Datované (rokem 1653) raně barokní kamenosochařské dílo stojí při vjezdu do bývalého hospodářského dvora pod hradem Švamberk. Hodnotný doklad raně barokních božích muk, která mají vztah k místnímu panskému sídlu a významnému šlechtickému rodu Švamberků. Boží muka postavena Janem Bedřichem ze Švamberka (poslední člen rodu) a Marií Magdalenou z Danína. Opravena 1868 a 1937.

Na hranolovém kamenném soklu, ukončeným římsou, je osazen jónský sloup, jehož hlavice nese kapličkový nástavec s koulí a křížem na vrcholu. Na soklu letopočet a pamětní nápis, seskupený kolem švamberského znaku: I.H.F.H.V-V.A. I.B. Na protilehlé straně kolem znaku purkrabích z Danína nápis: M.M.F.V.V.A.J.B.C.B.B.Z. Na bočních stranách soklu záznam o opravě: 1868, 1937 a nápis Carl Heinreich Rurst zu Loewenstun – Wertheim – Rosenberg.

Popis vychází z původního evidenčního listu památky z roku 1966 a zřejmě již dávno ztratil na aktuálnosti – po kovovém křížku ve zplacatělé „kouli“ na vrcholu kaplice není ani stopy. Stav božích muk není ideální, porůstají mechy a lišejníky, hrany jsou olámány, povrch zašlý a místy rozpraskaný.

Series Navigation<< Kříž u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kynšperku nad OhříKříž v Pohořanské ulici u domu čp. 129 v Žitenicích >>
Tagy