weby pro nejsevernější čechy

Kříž před kostelem Církve československé husitské v Chožově

U silnice před kostelem Církve československé husitské v Chožově stojí kříž.

Krucifix je součástí památkově chráněného kostelního areálu. Památkový katalog o něm uvádí:

Pozdně klasicistní krucifix vznikl asi kolem poloviny 19. století, později poničen a v 90. letech 20. stol. osazen na současné místo na nově vyzděný dřík soklu.

Krucifix je osazen na zděném hladce omítnutém hranolovém soklu. Jeho dřík má na stranách vystouplá obdélná zrcadla se čtvrtkruhy vykrojenými rohy. Ta jsou ozdobena na čelní straně reliéfem hořícího srdce v trnové koruně a nápisem: „Jezu Kriste / smiluj se“, po stranách jsou pouze reliéfy kalichů. Nahoře je sokl zakončen pískovcovou římsou, nad níž v malém volutami ohraničeném nástavci nápis: „Hic Est Filius Dei.“ Vlastní krucifix je litinový.

Co je zač zvláštní artefakt před křížem se zohýbanými kovovými pruty nikde ani slovo.

Series Navigation<< Kříž před kaplí v ChožověKříž u cesty na východním okraji Třtěna >>
Tagy