weby pro nejsevernější čechy

Kříž nedaleko domu čp. 289 v Horním Podlužím

Jižně od průchozí silnice Horním Podlužím, kde odbočuje cyklostezka 3052 a vozíčkářská trasa do Jiřetína pod Jedlovou, stojí v mírné zatáčce nedaleko domu čp. 289 kříž.

V trávě dvojitě uspořádaný podstavec, zarůstající travou a obrůstající mechem. Na kamenných kvádrech postaven sokl kříže, který má ve spodní nejširší části vpředu a na bocích rýhováním naznačeno zdivo. O něco užší a nižší část s hladkými stěnami přechází profilovanou lištou v hlavni tělo soklu. To má na rozích s výjimkou zadní stěny pilastry. Na čelní straně v prostoru mezi nimi mělký výklenek s mušlí v horní části, ve výklenku zbytek reliéfu Panny Marie s Ježíškem na jejím levém boku, v pravé ruce odtažené od těla třímá žezlo. Pilastry vynášejí tenkou dvojitou římsu, na níž sedí přesahující hlavice, v horní části se rozšiřující trojicí oblých lišt. Uprostřed hlavice patka kříže s nízkým jehlanem v horní části, na rozích ozdoby s rostlinným reliéfem. Kříž podepřen vzpěrou kotvenou do patky, zřejmě nepůvodní, zadní strana soklu nese stopy po vysprávkách, nejspíš původně vzpěra sahala až sem. Kovový kříž má ve spodní části ornamentální slavobránu, zdobenou na vnitřní straně věncem růží, uprostřed stojí zlacená Madona. Samotný kříž je obvodový, vnitřek těla vyplňuje reliéfní květová výzdoba. Pod nohama Krista oválná nápisová tabulka s rostlinným zlaceným lemem, nápis Est ist vollbracht! V místě křížení trámů nápis INRI a zezadu připevněná paprsčitá zlacená svatozář. Konce trámů plné, zdobené dalším květinovým dekorem.

Series Navigation<< Kříž u mostku přes Lužničku u obecní knihovny v Horním PodlužíKříž u cyklostezky mezi Horním Podlužím a Jiřetínem pod Jedlovou >>
Tagy