weby pro nejsevernější čechy

Kunertův kovaný kříž u hřbitova v Lipové

Před hřbitovem v Lipové u jeho severozápadního rohu směrem ke kostelu svatých Šimona a Judy stojí Kunertův kříž.

Lépe by bylo napsat již opět stojí… Tento kříž totiž patří k těm, které prošly v roce 2016 totální obnovou a je tak zcela k nepoznání. Jak ve zprávě o žehnání opravených památek uvedla Klára Mágrová, o záchranu se postaral Werner Hentschel z Liščí, který spolu se svou ženou Hanou zpracoval dokumentaci k opravě památek.

Protože v jeho popisu stojí slovo kovaný, lze sáhnout po knize Krajina kovaných křížů, kde se o kříži píše:

Kunerts Kreuz. Kamenný sokl, siluety Kristus, Boží oko, Panna Marie, Maří Magdalena, lebka a had. Selský pozemek čp. 126 (Josefa Paula) u hřbitova, mezi třemi stromy. Nápis, částečně nečitelný (…) So litt ich Mensch was zu dir Lienst du auch mid. (dole) Jesus starb! Erwäge seine Liebe! Für dich, Erwäge deinen Werth. Dle kroniky na cedulce: Vater, in deine Hände empfehlr ich meinen Geist! Na soklu: Fürwahr er trug unsere Krankheiten und lud sich auf unsere Schmarzen. Zřizovatel: Anton Frind, bývalý majitel, Roku 1880 nově štafírován. Zastavení při procesí o sv. Markovi.

Jak je bohužel obvyklé, o zmiňované obnově se nic najít nedá, a o dokumentaci manželů Hentschelových také ne – asi zůstala utajena jen u příslušného projektu.

V Lipovských novinách vyšla povšechná zpráva o obnově, bez detailů o jednotlivých památkách:

Úryvky ze zmiňovaného článku paní Hentschelové:

Jak je z fotografií vidět, kříž byl vskutku znovuzrozen. Sokl byl vcelku zachován, ovšem bez nápisu, zato kříž samotný bylo pouhopouhé torzo. Byly doplněny siluety postav, ornamenty, lampa. Upraveno okolí (schodový sokl nebyl vůbec patrný, možná ani neexistoval).

Series Navigation<< Kříž na Školním vrchu v LipovéKříž s Kristem na mostě u Obecního úřadu v Lipové >>
Tagy