weby pro nejsevernější čechy

Kříž u rozcestí k domu čp. 452 ve Skalici u České Lípy

Ač na trase Naučné stezky po památkách obce Skalice u České Lípy, tak zcela bez povšimnutí a jakýchkoli informací stojí ve svahu u plotu mezi dvěma stromy u rozcestí k domu čp. 452 torzo kříže.

Od komunikace ke křížku vede v terénu už takřka zmizelý schodový stupeň, následuje základna čtvercového půdorysu, na níž stojí samotný sokl. Nízká patka se zkosenou horní hranou, na ní druhý užší stupeň s profilovanou římsou, a teprve poté vlastní tělo soklu. V přední části mělký výklenek s rámem, v němž jsou zbytky takřka nečitelného rytého nápisu. Vrch soklu má jednu lištu oblou, druhou zkosenou. Na ní sedí základna chybějícího kříže, z něhož zbyl jen krátký kulatý čep.

Series Navigation<< Kříž u rozcestí naproti domu čp. 32 (jezdecký klub Rival) ve Skalici u České LípyKříž jižně od hřbitova na rozcestí poblíž domu čp. 456 ve Skalici u České Lípy >>
Tagy