weby pro nejsevernější čechy

Kříž v Semečské ulici v Třebívlicích

Na okraji obce Třebívlice, kde ze Semečské ulice (vedoucí „překvapivě“ do obce Semeč) odbočuje polní cesta a kde je točna autobusů, stojí ve svahu u vozovky kříž. Či vlastně už jen jeho zbytek.

Dostupné fotografie ukazují, že kříž byl výjimečný nejen svými výlučně českými nápisy, ale i nezvyklým provedením kovového kříže. Ovšem po tom je veta, stojí tu jen „oholený“ sokl…

Stav kříže 3. září 2017 (foto z webu Drobné památky, autor Barocco

Kříž není v dobrém stavu. Hustě porostlý mechy a lišejníky, pískovec zvětrává. Tráva kolem sice posekána, ale přímo u soklu jsem ji musel vytrhat rukama. Až tehdy mi došlo, že zbytky nápisů, na něž se  dívám, jsou ryze česky. Dodatečně mi došlo, proč je sokl na podstavci posunutý – zřejmě s ním někdo hnul, když ho zbavil kříže…

Ve svahu v trávě nejnižší a nejširší stupeň s ostře zkosenou horní hranou, jednou stranou mizející v terénu. Na něm nízká a užší základna s horní profilovanou lištou, na jednom rohu s vysekaným nápisem „Kořínek / Libochovice“.

Vlastní tělo soklu (jak již řečeno, posunuté mimo osu) se zkosenými hranami, na jedné straně nápis, začínající „Beránku boží“ (dál si luštit netroufám), na straně protilehlé „Věnoval // Fr. Rákosník (?? – první písmena příjmení takřka nečitelná) // ??? // L.P. 1886“. Horní část soklu oddělena úzkou lištou, nad ní na všech čtyřech stranách rytý ornament. Mohutná hlavice na vrchu soklu má 4 trojúhelné štíty, jejichž hřebeny se sbíhají ve středu pod kvádrovou patkou, v níž býval vsazen kříž. Ta je částečně ulomená.

Series Navigation<< Kříž na rozcestí severně od SemčeÚdajný kříž východně od Kunratic u Cvikova směrem ke státní silnici 13/E442 >>
Tagy