weby pro nejsevernější čechy

Poutní kříž u rozcestí pod Královkou

U silnice v těsném sousedství rozhledny Královka stojí vysoký dřevěný kříž.Dle dostupných informací tu původně stával „obyčejný“ křížek, který byl v roce 2007 nahrazen z iniciativy společnosti Jizerské hotely tímto 7,2 metru vysokým artefaktem. Osazení (a svěcení v sobotu 8. září 2007) proběhlo v rámci oslav století blízké rozhledny:

V blízkosti rozhledny přibyl vysoký dřevěný kříž s lucernou, který posvětil děkan Oldřich Kolář. Při uvedení nové dominanty do života přenesl houslista František Lamač skladby Ave Maria, Vivaldiho Léto a Alžbětinskou serenádu pod provizorním přístřeškem. O další část kulturního programu se postaral Dětský pěvecký sbor Vrabčáci pod vedením Pavla Žura. Královce ke vstupu do nového století vedle proslovů oficiální gratulantů zahrál také soubor jablonecké ZUŠ.

Series Navigation<< Kříž u silnice od Královky do HraběticCentrální kříž Lesního hřbitova v Novém Boru >>
Tagy