weby pro nejsevernější čechy

Kříž u hřbitova jižně od Levous

Nalevo od ohradní zdi hřbitova v Levousích u rozcestí místních komunikací stojí kříž.

Silně omšelý křížek s oprýskaným barevným nátěrem. Vysoká kvádrová základna zespodu modrá, ve vrchní části okrová. Před ní nízký stupeň, snad klekátko. Na mírně skloněné vrchní hraně stojí samotný sokl kříže (natřený stejnou okrovou barvou). Na čelní straně mělký orámovaný zaoblený výklenek, pod parapetem takřka nerozeznatelná reliéfní ozdoba (závěs?). Jednoduchá římsová hlavice nese nízký kovový kříž s malou postavou ukřižovaného Krista. Konce břeven tvarovány do velkých trojlístků.

Series Navigation<< Kříž na stěně márnice na hřbitově v LevousíchKříž na křižovatce před domem čp. 62 v Křesíně >>
Tagy