weby pro nejsevernější čechy

Kříž u Základní a mateřské školy v Dolním Prysku

Na křižovatce před Základní a mateřskou školou v Dolním Prysku dělá společnost památníku obětí Velké války kříž.

Kříž má zvláštně koncipovanou základnu – kamenný sokl netvoří čtverec, rohy nejsou spojené a tak vlastně tvoří kříž. Na základně nižší sokl, přecházející do vlastního těla soklu širokou projmutou lištou. Na čelní straně oválné nápisové pole (s takřka nečitelným nápisem, končícím snad letopočtem 1862), rámované girlandou, ostatní stěny hladké. Na čelní straně barevně odlišného (restaurovaného?) těla soklu reliéfní věnec, „zavěšený“ na dvou čepech, nad ním dva květy. Vnitřní pole bez znatelného nápisu. Na projmuté rozšiřující se liště upoutá masivní nezvykle tvarovaná hlavice.

Nad hranolovou římsou na čelní straně uprostřed oblouk s reliéfním květem. Na rozích výseč, zdobení také rostlinným reliéfem. Od zadní strany výseče se k rohu hlavice zvedá pravoúhlý trojúhelný štít s tvarovaným horním okrajem. Útvar na obou stranách končí ještě před zadními rohy hlavice, protože na zadní straně je klasický rovnoramenný trojúhelný štít. Celá výzdoba ohraničuje sokl s vyvýšenou (a prasklou) patkou, v níž je osazen kovový kříž. Vysoký kříž z pásoviny je na přední straně zdobený dekorem, napodobujícím dřevo, nad postavou Krista tabulka INRI.

Kříž v Horním Prysku má obdobnou hlavici, popsanou takto: Hlavice má do stran vysazené římsy s akroteriemi na horních okrajích.

Series Navigation<< Kříž u Kittelova rybníku v Dolním PryskuKříž na místním rozcestí naproti domu čp. 62 v Dolním Prysku >>
Tagy