weby pro nejsevernější čechy

Kříž na rozcestí jižně od Počapel

Jižně od obce Počaply u Terezína na „trojrozcestí“ stojí kříž.

V travnaté ploše u větvení místních komunikací stojí kříž na pískovcovém soklu.

V trávě osazená kamenná základna z bloků s předsazeným schodem (klekátkem?) nese dvouetážový sokl. Nižší kvádrová část s hladkými stěnami má oddělenou zaoblenou horní hranu, nad níž pokračuje vlastní tělo soklu. Čelní strana je po obvodu vrubována, na střední hladké ploše je zlacený nápis: Větší lásky nemá / nikdo nad tu / aby svůj život / položil za přátele / své Jan 15.13 / 1918.

Nad projmutím pokračuje sokl hlavicí s horní stranou přecházející v nízký jehlan, završená nízkou patkou s kovovým křížem. Na něm pozlacená postava Ukřižovaného a stejně zlacená tabulka INRI.

Series Navigation<< Kříž v ulici Libušín v KrupceMisijní kříž na kostele svatého Vojtěcha v Počaplech >>
Tagy