weby pro nejsevernější čechy

Zeckertův kříž v Kunraticích u České Kamenice

U místní komunikace, po níž prochází v severní části Kunratic zelená turistická značka z Jetřichovic do České Kamenice, stojí naproti domu čp. 6 Zeckertův kříž.

Stručně o kříži na webu Lužických hor:

U postranní cesty na severozápadním okraji obce je pěkný Zeckertův kříž, postavený na místě, kde po pádu z koně 14. listopadu 1766 zemřel rychtář Christian Zeckert ze Studeného. Kříž po 2. světové válce zchátral, ale v roce 2018 byl restaurován a 14. listopadu požehnán.

Podrobněji o kříži Spolek pod Studencem (tj. především paní Jitka Tůmová):

„Zeckertův kříž“ dodnes připomíná tragickou událost při, které v noci na 14. 11. 1766 spadl na Alter Weg z koně studenecký rychtář Christian Zeckert (* 25. 7. 1735) a na místě zde zemřel.

Na paměť svého staršího bratra dala kříž nainstalovat paní Apollonia Richterová, rozená Zeckertová, manželka Johanna Antona Richtera, rychtáře v Liščím. Dne 25. 5. 1763 předčasně ovdověla a už po necelém půl roce – 16. 10. 1763 – se znovu provdala za Johanna Jakoba Endlera (asi z Brtníků) a učinila z něj „dědičného a lenního rychtáře v Liščím“.

Od úmrtí významného studeneckého rychtáře Christiana Zeckerta uplyne 14. listopadu roku 2018 již 252 let. Bylo krásné při této příležitosti požehnat nově obnovenému votivnímu kříži. Požehnání obnovené památky provedl J. M. can. Karel Jordán Červený, děkan v České Kamenici, čestný kanovník kapituly sv. Štěpána v Litoměřicích a terciář dominikánského řádu.

Rekonstrukci prováděl pan BcA. Jan Fedorčák z České Lípy za spoluúčasti kováře Josefa Skuhravého ze Žandova, který dělal kovářské práce. Malbu provedl malíř pan Michal Janovský z České Lípy. Odborný dohled měl pan Jiří Belis.(o rekonstrukci také na webu ProPamátky ->)

Projekt byl financován z grantu Nadace OF „Opomíjené památky“ 2018 a nadačního příspěvku 30. OGK ÚKN v oblasti podpory „Moje obec, můj kraj, můj domov“ z prostředků Fondu AIR PRODUCTS při Ústecké komunitní nadaci. Dále byl pokryt z prostředků Obecního úřadu Kunratice a z dalších finančních prostředků SPS získaných od soukromých dárců – Renaty Hergetové, Kateřiny Fabichové, Zuzany a Vladimíra Kuželových, Martiny Nádvorníkové, Martina Prokopa, Jitky Štraubové, Filipa Toušky a Miluše a Vlastimila Vrtílkových.

Bez dotační finanční podpory a finančních soukromých darů by se nikdy tato překrásná drobná památka proměny nedočkala. Děkujeme vám.

Výroční zpráva Spolku za rok 2018:

14. 1. 2018 byly v rámci 30. OGK ÚKN předány certifikáty finanční částky dotace na projekt „Rekonstrukce Zeckertova kříže v Kunraticích“, spolek získal 50 tisíc korun. Na tento projekt byla na účet spolku připsána již v prosinci 2017 částka 30 tisíc z nadačního programu „Opomíjené památky“ Nadace OF.

10. 11. 2018 Slavnostní žehnání obnoveného Zeckertova kříže na Staré cestě v Kunraticích. Na obnově této krásné památky se podíleli kameník BcA. Jan Fedorčák ze Zákup a malíř Michal Janovský z České Lípy. Odborný dohled pak zajistili manželé Belisovi – PhDr. Jiří, konzervátor z ústeckého muzea a Mgr. Natalie ze správy NP České Švýcarsko. Tím byl ukončen projekt „Rekonstrukce Zeckertova kříže v Kunraticích“ a obratem bylo provedeno a odesláno vyúčtování spolu se závěrečnou zprávou, včetně fotodokumentace pro ÚKN a Nadaci OF.

O kříži se píše také v knize Krajina kovaných křížů:

Series Navigation<< Kříž u domu 21 v Kunraticích u České KameniceGrieselův kříž v Jetřichovicích >>
Tagy