weby pro nejsevernější čechy

Kříž na návsi v Poplzi

V ulici Evaňská v Poplzi poblíž křižovatky, na níž se nachází kaple Panny Marie, stojí kříž.

Prostor mezi vozovkou a (zřejmě) bezejmenným potokem je ohraničen do kruhu moderními betonovými prvky. Uprostřed stojí kříž se soklem neobvyklého tvaru.

Na nízkou kvádrovou základnu čtvercového půdorysu se silně ukosenou horní hranou navazuje tělo soklu s mohutně vyboulenou spodní částí. Na čelní straně baňatý tvar kopíruje rytý obrys zrcadla s vykrojenými rohy, v jehož horní části je malá nika se spodní vystouplou římsou. Sokl od nízké obloukové hlavice odděluje oběžná zaoblená římsa, přecházející na čelní straně do obloučků, mezi nimiž je reliéfní květina. Do nízké hlavice je zapuštěn vysoký kovový kříž se zvýrazněným obvodem. V místě křížení trámů za hlavou Ukřižovaného rozšíření do tabulky, v ní nípis INRI. Ramena břeven zdobena složitým rostlinným ornamentem a na koncích rozšířena.

Series Navigation<< Kříž ve Svojsíkových sadech v JirkověKříž na rozcestí u hřbitova jižně od Chodovlic >>
Tagy