weby pro nejsevernější čechy

Centrální kříž hřbitova ve Vehlovicích

Na nevelkém hřbitově ve Vehlovicích (dnes součást Mělníka) je v jeho středu umístěn centrální kříž.

Těžko hádat, ze kdy může kříž pocházet, vypadá moderně. Ovšem vzhledem k dějinám samotného hřbitova se nelze divit (jak praví wiki):

Vehlovice byly velkou oporou českého národního vědomí na hranici území s převahou německého obyvatelstva nejen v devatenáctém, ale hlavně v dvacátém století, kdy se staly po smutných událostech kolem Mnichova hraniční obcí. Po záboru českého pohraničí hitlerovskými vojsky padlo staleté spojení s liběchovskou farností a problémy byly i s příslušností k liběchovskému hřbitovu. Proto se rozhodli vehlovičtí občané zřídit na svém katastru vlastní hřbitov. K jeho vysvěcení došlo dne 18. června 1939 a dnes je to tedy nejmladší mělnický hřbitov.

Nízký hladký sokl s obdélným vybráním v horní části přední stěny nese mohutný kovový kříž. U jeho paty klečí anděl se sepjatýma rukama. Břevna jsou zdobena uvnitř reliéfem, na zaoblených koncích, u nohou Krista a v místě křížení pak dalšími barevně odlišenými ornamenty. Místo křížení břeven nad Kristovou hlavou je vyplněno a nese nápis INRI.

Series Navigation<< Kříž před farou v ChrastavěKříž na rozcestí Vehlovské ulice pod kaplí svatého Jana Nepomuckého ve Vehlovicích >>
Tagy