weby pro nejsevernější čechy

Kříž u rozcestí na silnici mezi Manušicemi a Skalicí u České Lípy

Ve skupině vzrostlých lip na silnici mezi Manušicemi a Skalicí u České Lípy, kde se na silnici napojuje žlutá turistická značka ze směru od skalické obory, stojí kříž.

Takřka neznatelný základ čtvercového půdorysu zaniká v terénu. Na něm patka soklu  s dvojitou lištou na horní hraně a mělkým výklenkem na čelní straně – pokud v něm byl někdy nápis, nezůstalo po něm stopy. Tělo soklu je hladké, na přední straně nepatrné zbytky psaného nápisu. Hlavice je několikrát odstupňovaná, rozšiřující se směrem vzhůru. V jejím středu vsazen kovový kříž, ozdobený ve spodní části dvěma oblouky. Tělo kříže až takřka ke křížení břeven hladké, nesoucí jakési šroubované(?) čtverhrany. Nejvrchnější část kříže vroubkovaná, v místě křížení břeven reliéf, konce trámů rozšířené, s rostlinným dekorem.

Spolek Drobné památky severních Čech na webu o kříži informuje:

Klasicistní kovaný kříž z 19. století s kamenným podstavcem stojí na prostém fundamentu z pískovcových štuků. Podstavec čtvercového půdorysu je členěn na patku, dřík a hlavici. Širší patka přechází čtvrtoblounem a odsazeným výžlabkem v užší hranolový dřík, vrcholící římsovou hlavicí bez nástavce. Na čelní straně patky je ryté obdélné pole s vysekaným nápisem „Errichtet Wenzel und Magdalena Fritsche im Jahre 1894„. V horní části prosté čelní plochy dříku je špatně čitelný malovaný nápis „Einen grösseren Benris der Liebe Kann ??? Niemand Goten.“ Hlavici tvoří výrazná několikrát odstupněná římsa profilovaná oblounem, krycí deskou a profilem kyma recta. Do středu hlavice je zasazen kříž, složený z novodobé spodní části nesoucí zbytek původního litinového kříže s ozdobným rozšířením konců ramen. Všechny kamenné části jsou pískovcové. Kříž stojí mezi 3 lípami.

Oprava kříže proběhla v období listopad 2004 až květen 2005. Před zahájením opravy byla hlavice svalena na zemi a litinový kříž chyběl. Pomocí jeřábu byla hlavice osazena zpět na sokl, s nímž byla spojena kovovým čepem. Uražený pravý přední roh hlavice byl domodelován umělým pískovcem, stejně jako ostatní poškozená místa památky, a povrch pískovce byl zpatinován. Při čištění a úpravě okolí byla nalezena horní část původního litinového kříže. Ta byla kovářem J. Polákem z Dolní Libchavy doplněna nově vykovanou dolní částí a tento kříž byl osazen do otvoru v hlavici. Opravu zaplatilo Město Česká Lípa a za naše sdružení se na ní podíleli Martin Mikolášek, Jiří Kühn a Miroslav Pröller.

Series Navigation<< Kříž na rozcestí v ManušicíchKříž u rozcestí naproti domu čp. 32 (jezdecký klub Rival) ve Skalici u České Lípy >>
Tagy