weby pro nejsevernější čechy

Boží muka u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Charvatcích

V parčíku severozápadně od kostela Nanebevzetí Panny Marie v Charvatcích stojí boží muka.

Jedná se o kulturní památku:

Pozdně gotická kamenná boží muka pochází z 16. století. Stojí na nízkém a širokém kamenném podstavci. Tvoří je dvoudílný sokl, čtyřstěnný dřík s okosenými hranami a kaplička. Sokl má dole podstavec, konvex-konkávně přecházející ve vlastní hranolový sokl. V dolní části čtyřstěnného dříku je širší podnož, vlastní dřík má okosené hrany (okosení nesahá až ke koncům dříku). Dřík je složený ze dvou kusů, spojených železnou sponou – dolní kus je vyšší. Na dřík navazuje kaplička, jejíž tři strany jsou provedené stejně. Většinu stěny vyplňuje mělká nika, nahoře zakončená do oblouku tvaru mírného oslího hřbetu, nahoře a dole stěnu ukončuje římsa. Na čtvrté straně kapličky obě římsy chybí, nika je zde také – je však větší (nahoře i dole), širší a hlubší. V nice je napsán letopočet „1780“. Kapličku ukončuje značně přesahující profilovaná římsa. Na vrcholu kapličky je ještě kamenný podstavec (?), užší, než horní plocha kapličky.

Původní evidenční list památky velmi stručný:

Kamenný hranolový sloup s okosenými rohy a kapličkou na vrcholu, v ní mělké niky tvaru lomeného oblouku.

Boží muka nevypadají zrovna v dobré kondici. Kámen zvětralý, drolí se, sokl mohutně rozpraskaný. V horní části dříku pod kapličkou chybí železné spony, spojující jednotlivé díly dohromady.

Zajímavý popis poskytuje soupis památek okresu roudnického (jinde o soše na vrchu kaplice není zmínka):

Series Navigation<< Boží muka na návsi v CharvatcíchCentrální kříž hřbitova v Lenešicích >>
Tagy