weby pro nejsevernější čechy

Šenkýřův kříž na zahradě domu čp. 62/23 ve Varnsdorfské ulici v Krásné Lípě

U silnice z Krásné Lípy na Varnsdorf je naproti Dřevěnce u Dvořáků na zahradě domu čp. 62/23 ukryt kříž, zvaný Šenkýřův.

Tentokrát úspěch. V knize Putování po duchovním panství Krásnolipska Natalie Belisové lze kříž snadno ztotožnit, u jeho popisu na stranách 51-52 jsou hned dvě fotografie, jasně dokazující, o který kříž se jedná, byť aktuální stav je o poznání horší:

Schänken Kreuz

Jak už napovídá samotné jméno kříže, zřizovatelem byl hostinský. Přesněji řečeno – výčepní piva a řezník, Josef Heinrich, majitel domu čp. 65 (dnes dům tohoto čísla v okolí nenajdeme). Muka měla kříž s malovanou siluetou Krista a titulu INRI, na kamenném soklu byl nápis „Diesseits soll mein Kruez euch heilen / soll euch Gnade schaffen im Gericht / Wollt ihr jenseits mit mir theilen / so vergesst mein Wort u. Beispiel nicht! / Zur öffentl. Andacht aufgestelt und gewidmet von Jos. Heinrich 1821.“

Předurčení kříže pro veřejnou pobožnost bylo o to snazší, že nestál na soukromém, ale obecním pozemku. Řezník Heinrich ho postavil u obecné pěší a vozové cesty na místě, kde již kdosi z jeho předků kdysi postavil dřevěný kříž. Třeba Josef Heinrich, který byl členem bratrstva sv. Josefa? Kdo ví…

Text u nového Heinrichova kříže udává pouze rok zřízení, ale kdyby šlo hádat, tak by to mohlo být někdy kolem května. Proč? Šestadvacátého května roku 1821 se totiž řeznickému páru Josefu a Franzisce Heinrichovým narodila dcera Amalie. I když nebyla první, tak přesto to mohl být důvod pro vděčnost…

Nápis je rozdělen do dvou částí – citace je na přední straně soklu v oválné kartuši, kolem níž jsou v rozích reliéfy květů. Dnes je podstatně hůře čitelný než na fotu v knize. Dedikace je pak dnes již takřka neviditelná na základně soklu, napůl zaniklá, napůl za kopřivami. Kovový kříž na hlavici s čelním obloukem už nenese plechovou siluetu, ale jde o vcelku obvyklý typ s lyrou ve spodní části, malou postavou Ukřižovaného, za nímž v místě křížení břeven paprsčitá svatozář, na koncích břeven rozšíření s reliéfy. Sokl je silně omšelý, místy jsou kusy uražené. Pozemek už dávno není obecný, běžný procházející nejspíš kříž za plaňkovým plotem ani nevnímá.

Series Navigation<< Matzelův kříž ve Štefánikově ulici v Krásné LípěKříž u parku v Rumburské ulici v Krásné Lípě >>
Tagy