weby pro nejsevernější čechy

Centrální kříž hřbitova ve Stebně

V ose hřbitova ve Stebně v nově vydlážděné cestě stojí centrální hřbitovní kříž.

Kříž stojí na zjevně nově vybetonovaném základovém stupni. Nižší stupeň kamenného soklu má projmutou horní hranu a na stěnách vyjma zadní strany rýhou naznačená zrcadla s ujmutými rohy. Střední hranolová část má také na třech stěnách rýhou naznačená zrcadla, na čelní straně je v něm těžko rozeznatelný rytý nápis. Pokud jsem schopen posoudit, jde o citaci ze sv. Jana 11:25 – takže nejspíš cosi v tomto smyslu ->.

Na soklu je umístěna hlavice, nesoucí kovový kříž. Vzhledem k tomu, že tento typ vidím už po několikáté (Nové Křečany, Janovice v Podještědí), jde zřejmě o regionální tovární výrobek. Shodný je i reliéf na trámech kříže a zakončení břeven. Postava Krista je odlišná, chybí paprsčitá svatozář v křížení trámů. Mohu ale v klidu převzít popis symboliky, který mi poskytla k předchozím křížům Klára Mágrová:

Dole jsou zkřížené pochodně ovázané stuhou. Když jsou směrovány dolů = symbol smrti.
Klečící anděl truchlí, drží květinu, ta je symbolicky směrem dolů (život skončil).
Horní chlapec (vpravo) drží věnec = symbol zmrtvýchvstání, vítězství. Vlevo drží kalich a hostii, symbol pravé víry.
Nahoře po svislém břevnu se asi pne vavřín = symbol nesmrtelnosti a věčného života, a akant (druh bodláku).
Vše odkazuje ke smrti a současně vyjadřuje naději na vzkříšení.

Na hlavici pod křížem je položena tabulka INRI, která zřejmě odpadla. Kříž je fixován kovovou vzpěrou, ukotvenou do horní části spodní části soklu.

Series Navigation<< Centrální kříž hřbitova v Dolních ZálezlechCentrální kříž hřbitova v Kamenici u Zákup >>
Tagy