weby pro nejsevernější čechy

Centrální kříž hřbitova Libotenice

Ve východní části hřbitova Libotenice stojí v ose na hlavní středové cestě poblíž vstupu na hřbitov mezi stromy centrální kříž místního hřbitova.

V trávě základna čtvercového půdorysu se zkosenou horní hranou. Na ní spodní část soklu s hladkými stěnami a profilovanou lištou na horní straně. Následuje vlastní tělo, zužující se směrem vzhůru. Mírné rozšíření ve spodní části přechází do hladkých stěn – pouze na té čelní je obdélné nápisové pole se zdobným dvojitým rámem s uchy a volutami. V něm citát: „Já jsem / vzkříšení i život / kdo věří ve mne / byť také umřel / živ bude. Jan. XI. 25. / 1896

Na vrchu soklu přesahující masivní hlavice, ve spodní části zdobená ornamenty, ve střední části voluty, stýkající se na středu čelní strany. Na hlavici dvojitě odstupněná základna, na níž sedí masivní kamenný kříž. Nohy ukřižovaného spočívají na malém soklíku, nad jeho hlavou cedule INRI, konce břeven ornamentálně zdobeny.

Series Navigation<< Kříž u cyklostezky východně od Počapel směrem na NučničkyBoží muka na návsi v Židovicích >>
Tagy