weby pro nejsevernější čechy

Kříž u silnice jižně od Vrbky

Jižně od Vrbky u silnice do Martiněvsi stojí na kraji lesíla kousek od rozcestí U Racké cesty kříž.

Kdo kříž na tomto místě nečeká a nevyhlíží, nejspíš ho asi přehlídne. Bokem nad silnicí, zastrčený na hraně svahu mezi stromy, kamuflovaný svou omšelostí…

Kříž není památkou, nikde k nalezení žádná zmínka.

V trávě nízká základna dorovnávající terén, opracovaná do tvaru kyklopského zdiva. Na ní je osazena patka soklu, kvádr obdélného půdorysu, horní hranu tvoří tři patra odstupňovaných lišt. V pravém horním rohu částečně čitelná signatura (písmena na hraně zmizela s uštípnutým kamenem): J. Fr?? / v Budy(ni).

Vlastní tělo soklu má částečně vykrojené hrany na přední straně, na níž je pod takřka neznatelným obloukem s květinovým reliéfem nápis Pochválen buď / Pán Ježíš Kristus. V dolní části ujmuté hrany je malá pyramidka, nahoře rostlinný dekor. Zadní strana je hladká, pokrytá mnohými novodobými vyrytými nápisy. Horní část soklu je zpracována do patky kříže – sešikmená hrana, na ní odskočená konvexně tvarovaná část, zakončená oblou lištou a finálním soklíkem kříže. Na čelní straně rytá písmena, zřejmě také novodobý vandalismus.

Pata kovového kříže (zřejmě litina) je po stranách zdobena rostlinným motivem. Kříž je z přední strany tvarován do mnohoúhelníku, ze zadní strany je dutý. Na noze kříže oválná nápisová tabulka, orámovaná věncem. U křížení břeven na trámech trny. Pod křížením patrný otvor, který zřejmě sloužil k přichycení figury Krista, která chybí. Kříž je ze zadní strany jištěn vzpěrou, kotvenou do soklu.

Series Navigation<< Kříž na rozcestí ulic Jiráskova a Nádražní v TřebenicíchKříž před domem čp. 37 u rozcestníku Formanské cesty v Martiněvsi >>
Tagy