weby pro nejsevernější čechy

Kříž v lipové aleji z Rovného na Říp

Mezi prvními stromy lipové aleje kolem cesty, vedoucí z obce Rovné na horu Říp, stojí po levé straně v trávě kříž.

Přiznám se, že mne zdejší krajina poněkud zaskočila, i když by neměla. Táta se narodil ve Straškově, za babi a dědou jsme dlouhé roky jezdili do Bechlína. A nikdy jsem si jako špunt neuvědomoval, jak je tahle širá a žírná krajina v jednom ohledu chudá. Mezi lány, loukami a ovocnými sady nikde nic. Žádné křížky, žádná boží muka, žádné kapličky. Bic takového, jak jsme si z některých míst zvykli. Leccos je tu jinak. Za skoro pět hodin chůze jeden jediný křížek. A na něm navíc nápis, že pochází z roku 1941 – byť to na něm není poznat, vypadá „standardně“. A na křížku místo Krista pár děr…

Kdo proč jak, to zjistit neumím.

Series Navigation<< Kříž u pomníku Rumburské vzpoury jižně od Nového BoruKříž na Mlynářově kameni >>
Tagy