weby pro nejsevernější čechy

Boží muka u benediktinského kláštera v Rajhradě

Na travnatém nádvoří před areálem benediktinského kláštera v Rajhradě doplňují soubor několika soch, přesunutých sem z nedalekého kamenného mostu přes Svratku kamenná boží muka.

Ani tato boží muka tu nejsou na původním místě. Jsou kulturní památkou:

Ztvárněním archaická kamenná sloupková boží muka patrně ze 17. st. nesoucí znak benediktinského řádu a v kaplici sochu Piety od Josefa Břenka jsou vysoce hodnotnou uměleckohistorickou památkou. Kamenná boží muka uchovávající pozdně gotické tvarové schéma doplněné o renesanční a barokní prvky jsou mimořádně cenným dokladem vývoje typu těchto kultovních pilířů a intenzity působení pozdně gotických vzorů v sakrální architektuře (byť miniaturní formy). 

Ze čtyřboké základny ukončené komolým jehlanem vyrůstá vysoká hranolová patka pokračující dříkem se zkosenými hranami, zkosení přechází pod hlavicí a nad patkou splávky v ostrou hranu. Dřík je ukončen vyloženou římsou s oblounovou profilací, na níž je prostřednictvím výžlabku posazena hranolová kaplice prolomená na 3 stranách obdélnými otvory nahoře i dole vykrojenými do sedlového tvaru. Kaplice je završena nízkým komolým jehlanem, ze kterého vyrůstá dvouramenný kovaný kříž zdobený volutovými motivy a rozetami. Na čelní straně dříku božích muk vystupuje reliéfní erb nesoucí benediktinský znak. V kaplici je umístěna drobná socha Piety od Josefa Břenka.

Dle tohoto soupisu památek -> stála „u křižovatky silnic“ (není však určeno, u které) a „pocházejí ze 2. poloviny 17. století, zatímco kovový kříž na kaplici až z 19. století“.

Series Navigation<< Centrální kříž hřbitova v ŽibřidicíchKříž u domu čp. 263 v Žibřidicích >>
Tagy