weby pro nejsevernější čechy

Centrální kříž prvního oddělení hřbitova ve Slaném

Hřbitov ve Slaném překvapí svou rozlehlostí a členitostí. Jak vyplývá z dostupných materiálů, byl budován postupně, po částech, které jsou dodnes patrné a de facto oddělené. A takřka každá z nich má svůj vlastní centrální kříž. Ten první je ve středu jeho nejstarší části nejblíž kostela Nejsvětější Trojice.

Z nejrůznějších městských materiálů s trochou historie okolo:

Středové kříže jsou litinové, rozdělují hřbitovní pole.
Centrální kříž na prvním hřbitově (spolu se středovým křížem druhého hřbitova) byl zhotoven v roce 1872 v komárovských slévárnách. V letech 2000 – 2002 byly všechny centrální kříže odborně zrestaurovány akad. malířem Markem Králíkem, restaurátorem z Prahy.

Na bocích prvního kříže jsou nápisy:

Bůh pak i Pána / vzkřísil, / i nás vzkřísí mocí / svou. / I. Kor. 6,14.
Postaven L. P. 1872.
Spomocník můj / a vysvoboditel můj / jsi ty: Hospodine / neprodlévej. / Žalm 69,6.
Duše spravedlivých / jsou v ruce Boží / a nedotkne se jich / muka smrti. / Moudr. 3,1.

Series Navigation<< Centrální kříž druhého oddělení hřbitova ve SlanémTři kříže na Slánské hoře ve Slaném >>
Tagy