weby pro nejsevernější čechy

Centrální kříž hřbitova v Mlékojedech

Ve středu hřbitova u Mlékojed, ležícího cca půl kilometru od obce jihozápadně pod silnicí 247, stojí centrální hřbitovní kříž.

Podle informací na obecním webu byl hřbitov původně umístěn u kostela svatého Martina v obci, ten byl ale roku 1846 zlikvidován a pohřbívat se začalo v Prosmykách, pročež tamní hřbitov musel být v roce 1890 rozšířen. Z uvedeného však nevyplývá, zda se jedná o tento hřbitov, který je mezi Mlékojedy a Prosmyky na půl cestě a všechny dnešní prameny ho řadí do prvně jmenované obce. Samotný kříž na své patce nese letopočet 1867.

Na cestě od vstupu na hřbitov ke kapli u zadní stěny zhruba uprostřed hřbitova z kamene vyskládána čtvercová základna o dvou etážích (kameny se rozlézají a praskají). Na nich kvádrová patka soklu s již zmíněným letopočtem na čelní straně. Na zkosené horní hraně tělo soklu, hladké, bez ozdob. Na něm přesahující římsová hlavice, nesoucí vyšší kvádrový podstavec kříže. Kovový, jednoduchý, ve spodní části mírně rozšířený, s postavou ukřižovaného Krista.

PS: Přístup ke hřbitovu pro neznalé není jednoduchý. Není dobrý nápad jít od Mlékojed po hlavní (silnice 247), protože z ní není ke hřbitovu žádná odbočka a silnice vede vysoko nad terénem (skákal jsem dolů po dráty a kamením vyztužené stěně podjezdu, což byl docela adrenalin). Je totiž třeba využít souběžné (zřejmě původní) cesty, začínající v obci u křížku na západním okraji, či z opačné strany od Prosmyk.

Series Navigation<< Kříž na rozcestí u domu čp. 55 v LibínkáchKříž u silnice na západním okraji Mlékojed >>
Tagy