weby pro nejsevernější čechy

Kříž v zahradě domu čp. 390 v ulici Dukelských hrdinů v České Kamenici

V zahradě domu čp. 390 v České Kamenici na křižovatce hlavní silnice č. 13 (Dukelských hrdinů), Zelený vrch a U Hřiště stojí kříž.

Ještě poměrně nedávné snímky ukazují kříž v dezolátním stavu:

Mapy.cz – stav v roce 2014
Mapy.cz – stav v roce 2016
Drobné památky.cz – stav v roce 2019
Mapy.cz – stav v roce 2021

Hádám, že výšková úroveň zahrady ukazuje původní stav, že dnešní vozovka a chodník jsou postupnými nánosy vyneseny vzhůru a proto se kříž utápí pod podezdívkou plotu.

Jak je z fotografií vidět, opravou prošel i samotný plot, ale především to, co zbylo z kříže (tedy především sokl, kříž je novodobý).

Na zahradě základna, mírně vystupující nad terén. Na ní stojí kvádr základny, napasovaný na podezdívku plotu. Hladké stěny zakončuje na horní straně dvojitá profilovaná lišta. Na ní vlastní tělo soklu, na čelní straně reliéfní věnec oválného tvaru. Na zadní straně část vzpěry původního (dnes nahrazeného) kříže. Přesahující hlavice nese mohutný sokl pro samotný kříž. Jak je vidět ze starších fotografií, byl zcela puklý. Dnes zacelen/nahrazen(?). Na nižší rovnou část navazuje konvexně-konkávně projmutá část, zakončená oblou základnou. V té je osazen nově pořízený obrysový kříž, bez postavy Krista. Konce břeven tvarovány do trojlístků.

Smutné je, že např. existuje skládačka v řadě Turistických tras České Kamenice (č. 5 – drobné památky), ale stejně jako ve všech ostatních je tu sice dvojjazyčně, leč jen mapka a velestručný popis několika míst bez jakýchkoli podrobností. Další skládačka v mém archivu z roku 2012 (Drobné sakrální památky České Kamenice) sice ukazuje místa, kde křížky stojí, ale také jen konstatuje jejich existenci, nikoli historii. O tomto křížku: „Přímo na rohu zahrady domu čp. 390 se nachází středně poškozená drobná památky, dochoval se pouze kamenný podstavec s prasklou hlavicí, kříž zcela chybí„.

Bohužel nevyšlo ani spoléhání na „městskou bibli“, obsáhlou knihu o České Kamenici z roku 2002. Přes veškerou snahu jsem v obsáhlém textu objevil jedinou zmínku:

V průběhu 18. a první poloviny 19. století hleděli majetnější měšťané zajistit si zbožnými činy spásu duše. Kromě kostelních a kapelních nadací a odkazů zřizovali někteří boží muka a kříže, jichž se na území města nacházelo k roku 1843 již kolem dvaceti. Ke třinácti z nich se konávala v čase tří prosebných dnů před svátkem Nanebevstoupení Krista procesí.

Series Navigation<< Kříž poblíž rozcestí Nad OstrovemKříž v ulici Zelený vrch v České Kamenici >>
Tagy