weby pro nejsevernější čechy

Centrální kříž hřbitova ve Strupčicích

Na hřbitově ve Strupčicích stojí na cestě mezi hlavním vstupem a hřbitovní kaplí/márnicí centrální hřbitovní kříž.

V novodobé dlažbě před soklem úzký prostor pro květiny. Kvádrová obdélná (snad betonová?) základna za ním nese odstupňovaný sokl. Nízká zkosená patka, nad ní vyšší část s taktéž zkosenou horní hranou. Na ní vlastní sokl obdélného půdorysu z barevně odlišného materiálu, na všech stranách rytý obrys zrcadla s vykrojenými rohy. Na čelní straně v horní části nápis (bez záruky, nejsem ani latinář, ani archivní luštitel nečitelných písmen) „Siste // Precare Deum // Pro Duce Quite Viafot // Nobis et Tibi Pax // Vita Pereanis // Drif“. Na zadní straně pak vročení „Errichtet // von Gemeinden // Trupschitz // und // Hoschnitz // im Jahre // 1878“. Na vrchní straně soklu nízká přesahující hlavice, na níž je umístěna mohutná patka, takřka stejně vysoká jako kříž, který nese. Ten je kamenný, zcela bez ozdob a nese malou postavu Ukřižovaného.

Series Navigation<< Centrální kříž hřbitova v ČížkovicíchKříž na východním okraji Hošnic >>
Tagy