weby pro nejsevernější čechy

Kříž na rozcestí ulic Jiráskova a Nádražní v Třebenicích

Na jihovýchodním okraji Třebenic na rozcestí ulic Jiráskova a Nádražní stojí u stěny garáže domu čp. 275 kříž.

V úzké travnaté ploše těsně u zdi stojí omšelý kříž, jehož příčné břevno zdáli splývá s okapem a mate pohled kolemjdoucích.

Kvádrová podstava mírně obdélného půdorysu se zkosenou horní hranou má na čelní straně nečitelný rytý letopočet a nejrůznější porosty lišejníků a mechů. Druhou etáž sokl tvoří mírně kónický kvádr s nízkým rozšířením ve spodní části. Je zakončen nízkou jednoduchou hlavicí s nízkým jehlancovým vrchem, v němž je zasazen kovový kříž. Všechny kamenné části jsou silně porostlé a degradované, povrch se drolí a odlupuje, původní vzhled a výzdobu těžko odhadnout.

Kříž z ploché pásoviny se zvýšeným okrajem má konce břeven rozšířené. Na příčném břevně jsou v tomto místě stříbřené reliéfy letícího andělíčka, na vrchu kříže nad velkou cedulí IN / RI je hlavička anděla na křídlech. V místě křížení břeven za hlavou ukřižovaného Krista trojúhelníkové Boží oko.

Series Navigation<< Kříž na rozcestí severně u ChodovlicKříž u silnice jižně od Vrbky >>
Tagy