weby pro nejsevernější čechy

Kříž u křižovatky na Fučíkově ulici poblíž domu čp. 649 v Raspenavě

Poblíž místní hasičárny v Raspenavě za plotem domu čp. 649 je u odbočky z Fučíkovy ulice k mostku přes Smědou kříž.
V trávě za plotem těsně u chodníku stojí zachovalý kříž. Nízká základna přechází několikanásobnou lištou do vlastního těla soklu, které má na čelní straně nápisový ovál věnčený girlandou, převázanou v horní části mašlí. Rytý nápis není příliš čitelný, lze spíš hádat, že jde o „Errichtet / von / Ant. Wildner / ??? / 1863„. Čitelnější je nápis na levém boku (i když také bez záruky) „Renovirt / v. Josef Wildner 1869 / Franziska Wildner 1889 / Ada Wildner / Podobská 2006 / Miroslav Podobský„. Čtu-li správně, pak by to znamenalo, že jde o stejnou rodinu, která má „na svědomí“ zdejší další kříž (kříže).

Oč je sokl prostší, o to zajímavější je hlavice. Mohutná projmutá přesahující spodní část nese další etáž, o něco menší a projmutou opačně. Nad ní oběžná oblá lišta a samotný vrch tvoří oblá základna kříže. Ten má ve spodní části slavobránu s girlandami, v níž stojí Panna Maria s překříženýma rukama na hrudi a ukloněnou hlavou. Následuje vysoký kříž s vnitřním květinovým ornamentem, podepřený ze zadní vzpěrou, kotvenou do soklu. Nad hlavou Krista v místě křížení břeven plocha s písmeny INRI, konce břeven rozšířeny do rostlinného dekoru.

Kříž je evidován v práci Terénní průzkum drobných památek města Frýdlant a Frýdlantska – databáze drobných památek pro další zpracování pro projekt Paměť v krajině Trojzemí. Ovšem žádné další zpracování se mi nepodařilo objevit. Na fotce sokl vypadá jak úplně nový, aktuální stav absolutně neodpovídá novotou zářícímu povrchu před pár lety.

Series Navigation<< Kříž u kostela Nanebevzetí Panny Marie v RaspenavěKříž Josefa Wildnera u Raspenavy >>
Tagy