weby pro nejsevernější čechy

Kříž jižně od hřbitova na rozcestí poblíž domu čp. 456 ve Skalici u České Lípy

Na trase Naučné stezky po památkách obce Skalice u České Lípy (která je navzdory svému názvu hned u Nového Boru) září jižně od zdejšího hřbitova u rozcestí místních komunikací opravený kříž.

Byť na trase a spolkem Drobné památky severních Čech opraven, není u něho žádná informační cedule a i web spolku je velmi skoupý:

Opravu kříže na jaře 2018 realizoval náš spolek ve spolupráci s obcí Skalice u České Lípy. Finanční prostředky poskytla obec a Krajský úřad Libereckého kraje. Restaurování provedl kameník Robert Pokorný z Děčína.

Neumím tedy sdělit, z čeho vychází barevná úprava soklu. Pět zlatých hvězd v modrém poli a obraz odkazují na svatého Jana Nepomuckého. Nevím, proč na bocích soklu jsou umístěny kovové desky s latinskými texty a jestli jde o přepis nějakých původních nápisů na soklu. A stejně tak nevím, zda podoba a barvenost kříže bez Krista vychází z nějakých dobových záznamů.

Patka sloupu obdélného půdorysu, na čelní straně zahloubený prázdný nápisový rám. Na čelní straně soklu zeleně natřený věnec se zlatou stuhou v horní části, v něm vsazena tabule s obrazem (odhaduji svatého Jana Nepomuckého).  Na obou bocích přišroubovány o něco menší tabule s latinskými citacemi. Stupňovitá hlavice má v čelní straně klenutí, v němž je umístěno pět šesticípých zlatých hvězdiček v modrém poli. Zeleně natřený kříž s řadou ozdob má v místě křížení trámů paprsčitou svatozář a konce břeven ozdobeny trojlístky.

Series Navigation<< Kříž u rozcestí k domu čp. 452 ve Skalici u České LípyKříž u mateřské školy na severozápadním okraji Skalice u České Lípy >>
Tagy