weby pro nejsevernější čechy

Centrální kříž hřbitova v Srbské Kamenici

Uprostřed hřbitova pod kostelem svatého Václava v Srbské Kamenici stojí centrální hřbitovní kříž.

Na čtvercové základně, tvořené kamennými bloky v trávě, nejprve nízký stupeň, na něm pak základna soklu s profilovanou horní hranou. Vlastní sokl má na přední straně vpadlé zrcadlo s nezřetelným nápisem, nad nímž je reliéfní stuha, uprostřed bočních stran reliéf květiny, na zadní straně vystupující desku s reliéfním nápisem a zdobenou několikrát lomenou hranou. V horní části soklu lišta, nad ní pak několikrát odstupňovaná římsa (jeden stupeň zdoben čímsi jako výhony). Na sokl nasedá propracovaná hlavice – zpředu a ze stran trojúhelníkové štítky s reliéfem, v rozích čtvrtkoule s dekorem mušle. Na zadní straně dvě „rampy“, svažující se od rohů směrem doprostřed. Kříž jednoduchý z kovové pásoviny, zlacená rubá soška Krista, nad hlavou otvor po chybějící ceduli INRI.

Series Navigation<< Centrální kříž hřbitova u kostela Narození Panny Marie v DubniciBoží muka v Mostě >>
Tagy