weby pro nejsevernější čechy

Kříž s Kristem u benediktinského kláštera v Rajhradě

Na travnatém nádvoří před areálem benediktinského kláštera v Rajhradě je umístěn soubor několika soch. K nim náleží i kamenný kříž s Kristem.

Stejně jako sochy na protější straně cestičky zahradním nádvořím kláštera, i kříž se nachází na nepůvodním místě. Patří totiž do souboru skulptur, které původně zdobily od roku 1761 nedaleký kamenný most přes Svratku a byly postupně přeneseny na klášterní nádvoří do blízkosti chrámu sv. Petra a Pavla. Je kulturní památkou:

Na zalamované a na čelní straně konvexně zaoblené základně s bočními hranolovými křídly spočívá sokl opět zalamovaný, na čelní straně segmentově vypouklý a ve spodní části konvexně vydulý, doplněný volutovými křídly zdobenými na bočních stranách reliéfními píšťalami a motivem penízků. Sokl je členěn rytým rámem kazulového tvaru a na zalomení akantovými listy. Sokl je završen vyloženou, bohatě profilovanou zalamovanou římsou členěnou výžlabkem a oblouny, na níž počívá konkávně tvarovaný postament kříže zdobený rytými ovály ukončený římsou s oblounem. Kříž s konvexně vydulou patkou zdobenou reliéfními akantovými listy má břevna ukončena ve tvaru zaobleného liliového květu. Realisticky modelovaný plastický Korpus má paže široce rozepjaty, hlava se zavřenýma očima je výrazně skloněna k pravému rameni, silně drapovaná bederní rouška tvarovaná do ostrých záhybů a hřebenů je bohatě rozevláta na obě strany, nárty nohou jsou probity jediným hřebem. Nad Kristovou hlavou vystupuje reliéfní paprsčitá svatozář a výše na vertikálním břevnu reliéfní nápisová blána s IN/RI.

Kvalitní barokní skulpturální dílo (1761?) od předního brněnského sochaře pozdního baroka Jana Adama Nesmana, které je součástí souboru soch tvořících špalír kolem přístupové cesty k jádru kláštera, představuje hodnotnou uměleckohistorickou památku vizuálně působivě doplňující prostředí areálu benediktinského kláštera.

Na rozdíl od soch je kříž v Památkovém katalogu popsán velmi podrobně.

Series Navigation<< Kříž u silnice v KnížecímKříž na návsi v Horním Týnci >>
Tagy