weby pro nejsevernější čechy

Kamenný kříž naproti domu 97 v Nových Křečanech

U hlavní silnice, která prochází Nové Křečany, naproti domu čp. 97, vedle domu 84, stojí velký kamenný kříž.Na starších fotkách je patrné, že v těsné blízkosti kříže stály dva vzrostlé listnáče, po nichž tu zbyly jen pařezy.

Mezi čtyřmi sloupky plaňkový plot, ze strany od silnice před ním schod, další dva stupně uvnitř oplocení. Na nich stojí první hranolový sokl se zrcadly s ujmutými rohy ze všech stran (na té zadní je sotva rozeznatelný nápis Renoviert 1933). Barevně odlišná rozšířená hlavice nese další sokl, stažený ve spodní části kovovou objímkou. Jeho tvar připomíná třeba Petřínskou rozhlednu… I na něm jsou obrysově rytá zrcadla. V tom čelním jsou dva kovové čepy a v horní části mělké vybrání. Účel netuším. Na tomto soklu stojí kamenný kříž s Kristem, zahalený ve spodní části do oblak. Nad hlavou Krista cedule INRI.

Kříž není kulturní památkou a nikde se mi o něm nepodařilo najít ani zmínku. Což mne docela zaráží, ale nic nenadělám.

Series Navigation<< Kříž na rozcestí naproti domu 214 v Nových KřečanechKříž u silnice (nad domem 120) v Nových Křečanech >>
Tagy