weby pro nejsevernější čechy

Michelův kříž v lukách za železniční stanicí Krásná Lípa-Město

Mezi stromy u křižovatky polních cest (a zdejší vozíčkářské trasy) v lukách jihovýchodně pd železniční stanice Krásná Lípa-Město stojí Michelův kříž.

Lépe řečeno to, co z něho zbývá. Mezi stromy stojí na poničeném místě stále ještě masivní zdobný sokl. Velmi poškozená hlavice se válí nedaleko za ním, a po kříži samotném je dávno veta. Alespoň je na informační tabuli vozíčkářské trasy o něm krátká zmínka:

Ovšem tentokrát je kam sáhnout. V roce 2005 vydal ing. Vladimír Hanák knihu Natálie Belisové Putování po duchovním panství Krásnolipska. O tomto kříži se v knize píše na stranách 54 až 56:

Florian Michel byl běličem a vlastníkem domu čp. 408 a jeho bělidlo leželo směrem k Nové Vísce u pěší stezky na Jiřetín. Kolem bělidla obíhal plůtek, do kterého si majitel roku 1830 zabudoval boží muka. Jaký měl pro to důvod? Těžko říct, ale dost možná i osobní – toho roku se mu 14. června narodil klučina. Nebyl to prvorozený syn, ale první, co dostal do vínku jméno po svém otci – Florian. Snad proto nápis na patě soklu, který má správně znít „Dieses Denkmal ließ errichten Florian Michel 1830“, ve slově Denkmal vykouzlil dlátem Dankmal. Z pomníku se stal rázem objekt mnohonásobného díkuvzdání.

Sokl Michelových muk byl z pískovce, na bocích vyzdobený reliéfy váz, z čelní strany měl v rámování z révových šlahounů nápis „Die Gerechten aber werden in Ewigkeit leben, und ihre Belohnung ist bei dem Herrn und der Allerhöchste wird Sorge für sie tragen. B.d. Weush: 5.16.

Kříž patřil v rodině krásnolipských zastavení k mladší generaci. Však už mu také vrchol nezdobily malované siluety, ale litinový „štafírovaný“ krucifix s pozlacenou postavou Krista s nápisem INRI v titulu. Vyrostl ve chvíli, kdy už byla na světě instrukce o zajištění údržby u všech podobných objektů a tak jsou běličova muka v Krásné Lípě jedinými, u nichž byl v pozemkové knize proveden zápis o věcném břemenu. Výtah z reverzu, který se dostal i do Soupisu křížů, byl proti jiným farnostem trochu zvláštní, zněl totiž:

Florian Michel, majitel domu, pozemku a bělidla čp. 408 v Krásné Lípě, coby zřizovatel nového (železného, na pískovcovém podstavci vztyčeného etc.) kříže, tímto uvazuje na sebe a všechny své následovníky, majitele domu a pozemku čp. 408 v Krásné Lípě, aby tento kříž udržovali v dobrém stavebním stavu. On a všichni následující majitelé hospodářství z výše uvedeného domu, jsou povinni nutné opravy tohoto kříže zajistit a vlastnoručně vykonat. Sepsáno 31. 12. 1831 na justičním úřadu a bude zaneseno do pozemkové knihy.

Podmínka, že zřizovatel kříže a budoucí majitelé gruntu musí opravy kříže vykonat vlastnoručně, je velmi nezvyklá. Obvykle se pouze ručilo hodnotou hospodářství, že budou z prostředků majitele práce uhrazeny. Došlo vůbec obětavému běliči, co vlastně za své následovníky slibuje? Že už v jeho domě musí žít na věky nejen lidé hodní a zbožní, ale navíc manuálně zruční a zdraví?… Nedošlo. A podle toho také dnes Michelův kříž vypadá…

Bohužel je to tak. Někdy je dočasně na velmi, velmi dlouho, a někdy zas navěky trvá velmi krátce.

Series Navigation<< Kříž na místním rozcestí naproti domu čp. 62 v Dolním PryskuTorzo soklu kříže u železničního přejezdu naproti domu čp. 368 v Horním Podluží >>
Tagy