weby pro nejsevernější čechy

Kříž u cyklostezky mezi Horním Podlužím a Jiřetínem pod Jedlovou

Na křižovatce cest v lukách jižně od Horního Podluží, kudy už nějaký ten rok prochází cyklostezka 3052 do Jiřetína pod Jedlovou, stojí kříž.

Kříž nejspíš opravovaný a udržovaný, se zajímavým zdobným soklem, o němž se ale jako obvykle nedá najít nic. Na soklu v nápisovém poli rámovaném rostlinným dekorem nápis s některými písmeny zlacenými, zřejmě skrývající chronogram – jenže jsou v něm i „W“, které nevím jak interpretovat. Samotný nápis si luštit netroufám.

Kříž se nachází na základně, vyrovnávající mírně svažitý terén, ohraničené kovovým plůtkem, vsazeným do kamenných kvádrů, sepnutých sponami. Prostor mezi základy plotu a základnou soklu vysypán kačírkem. Základna také pospojována kovovými sponami. Na ní stojí na nízké patce s profilovanou římsou první etáž soklu. Vpředu pavézové nápisové pole, rámované zlaceným reliéfem. Nápis žádný. Na levé straně velmi opotřebovaný reliéf – zřejmě pád Krista pod křížem. Na pravé straně sedící Kristus mezi dvěma postavami – snad bičování, snad korunování trnovou korunou? Sokl pokračuje nad římsou vyšší druhou etáží. Na čelní straně výše zmíněné nápisové pole, na bocích mělké prázdné niky. Zadní strana přes obě etáže hladká, v horní části výklenek s reliéfem modlící se postavy. Na vrchu soklu další římsa, nad ní projmutá hlavice se soklem, v němž vsazen kovový kříž s plechovou siluetou Krista. Na ozdobném závěsu malá kovová lampa, kříž podepřen složitě konstruovanou zdobnou několikadílnou vzpěrou, kotvenou do horní etáže soklu. Pod nohama Krista kovový reliéfní květ, konce břeven ozdobeny trojicí plechových pětilístků. Nad hlavou Krista cedulka INRI.

Series Navigation<< Kříž nedaleko domu čp. 289 v Horním PodlužímKříž na hřbitově v Hoříně před kaplí Nejsvětějšího jména Ježíšova >>
Tagy