weby pro nejsevernější čechy

Kříž na rozcestí jižně od Hořína

V travnatém cípu mezi výpadovkou z Hořína směrem na Vrbno a místní odbočkou stojí kříž.

Od silnice vydlážděná cesta, končící čtvercovým prostranstvím. V něm velký a nízký schodový stupeň s mírně přesahující horní hranou. Uprostřed patka sloupu se zkosenou horní hranou. Na ni nasedá vlastní tělo soklu (nejspíš opravené, liší se od zbytku barvou). Sokl má silně zkosené hrany, ze spodní strany do okosení přechází polojehlan. Horní lištu zespodu ohraničuje goticky tvarovaný zubořez. Na čelní straně vložená nápisová deska:

Pochválen
buď
Ježiš Kristus
Zřizen od občanů
Hořínských
roku
1871.

Hlavice kónického tvaru s vrcholovým soklem (oba půdorysy kopírují okosení hran těla soklu), v ní vsazen kovový kříž, podpíraný ze zadní strany krátkou vzpěrou, ukotvenou do hlavice. Zadní strana kříže hladká, přední profilovaná. Konce křížů tvarovány do šípovité lilie, u křížení břeven trny. Ukřižovaný Kristus postříbřen.

Series Navigation<< Kříž na hřbitově v Hoříně před kaplí Nejsvětějšího jména JežíšovaKříž na kostele svatých Šimona a Judy v Zabrušanech >>
Tagy