weby pro nejsevernější čechy

Centrální kříž hřbitova ve Vtelně

Na hřbitově, přiléhajícím ke kostelu Povýšení svatého Kříže ve Vtelně (část Mostu), stojí kříž.

Na dvou schodových stupních, složených z kamenných kvádrů, stojí třetí stupeň se sešikmenou horní hranou. Na něm je umístěno vlastní tělo soklu, na němž je vpředu letopočet 1887 a zezadu pod ukotvením vzpěry, podepírající kříž, dedikační nápis, v němž lze tušit „Errichtet // von // ?jméno? // in Wteln.

Na poměrně nízkém soklu jednoduchá a masivní hlavice, na které je umístěn mohutný kovový kříž. Několikapatrová kovová patka, hladký jednoduchý kříž, nad hlavou Ukřižovaného INRI.

Series Navigation<< Kříž před kaplí Nejsvětější Trojice ve SvoruKříž v zahradě u domů čp. 217 a 218 v ulici Ke Kostelu ve Vtelnu >>
Tagy