weby pro nejsevernější čechy

Kříž v centru Srbské Kamenice

Nedaleko autobusové zastávky a Infocentra v Srbské Kamenici stojí u plaňkového plotu kříž.

Kvádrový sokl stojí na nizounkém podstavci, jehož horní lišta je ozdobena dekorem. Přední strana soklu v oválném poli, věnčeném reliéfem vinné révy (listy a hrozny), nese nápis. Boky jsou ozdobeny květinovým reliéfem ve svém středu. Hlavice na vrcholu sloupu je velmi zdobná – zespodu má cimbuří, na přední straně trojúhelný štít s listem vinné révy, na rozích „čtvrtkouli s dekorem mušle“, od níž se na bocích zvedají „rampy“ k zadní straně. Na vrchu hlavice useknutý jehlan se vsazeným kovovým křížem. V jeho spodní části čtyři sloupy, spojené horní římsou, na nich oblouk, připomínající dveřní portál, rámovaný trojúhelníkem, jehož dvě vnější strany nesou zuby/trny. Navazuje samotný kříž. Pod nohama Krista hák, zřejmě na zavěšení světla. Konce břeven ozdobeny „trojlístkem“, v místě křížení paprsčitá svatozář ze zadní strany a vpředu nad hlavou Krista květ. Na břevně nahoře věnec s prostorovými písmeny INRI.

Series Navigation<< Kříž na rozcestí v Srbské KameniciKříž u domu čp. 220 v Srbské Kamenici >>
Tagy