weby pro nejsevernější čechy

Kříž u plotu před domem čp. 135 v Dobrné

U rohu plotu před domem čp. 135 v Dobrné, kde ze silnice odbočuje místní cesta, stojí sokl kříže.

Pozůstatek kříže lze snadno přehlédnout, těsně za ním roste šeřík (jeden z kmenů zasahuje do soklu), jehož hustě olistěné větve sokl postupně obrůstají ze všech stran. Před plotem stojí kvádrová základna asi čtvercového půdorysu se zkosenou horní hranou, na niž nasedá vlastní tělo soklu, silně poškozené erozí. Na čelní straně patrné pozůstatky kovového čepu, který zřejmě podpíral z hlavice vedoucí trn pro lampu. Nízká hlavice s tenkými spodními lištami je v místě kovového trnu prasklá, po vsazení kříže v podstatě žádné stopy, jen lišejník a koberec mechu.

Series Navigation<< Kříž na zahradě domu čp. 39 v BrložciKříž před domem čp. 20 v Dobrné >>
Tagy