weby pro nejsevernější čechy

Kříž u domu čp. 146 v Rybništi

U místní komunikace v Rybništi stojí na trávě před plotem u domu čp. 146 kříž.

U rohu podstávkového domu před plaňkovým plotem v trávě nízká kamenná základna čtvercového půdorysu, na níž stojí sokl kříže. Ten má ve spodní části širší část, oddělenou od vlastního těla profilovanou lištou. Na jeho povrchu je rytím imitováno kvádrové zdivo. Tělo soklu tvoří kvádr se třemi hladkými stěnami, na čelní straně je obdélné vpadlé zrcadlo s ozdobně tvarovanými kratšími stěnami. V něm je umístěna malba Panny Marie s rozpřaženýma rukama. Vrchní část soklu odděluje tenká oběžná římsa, nad ní je umístěna přesahující hlavice s mírně jehlancovým vrchem, do něhož je vsazen na malé čtvercové základně kovový kříž. Ten je podepřen mohutnou vzpěrou, kotvenou do spodní části soklu. Ve spodní části kříže je na kovové rozvilině umístěna malá lampička. Kříž jednoduchý, z pásoviny, na koncích trámů vyseknutý malý trojlístek. Nad zlacenou postavou Ukřižovaného praporek INRI.

Podle malby je kříž relativně nedávno opravován, ale tradičně nelze najít nic, ani o jeho historii.

Series Navigation<< Kříž u domu čp. 63 v RybništiKříž u Nové Vsi severně od Rybniště >>
Tagy