weby pro nejsevernější čechy

Kříž v Liberecké ulici u Palmova dvora v Jablonném v Podještědí-Markvarticích

V Liberecké ulici v Jablonném v Podještědí-Markvarticích severně od Palmova dvora stojí ve svahu pod železniční tratí u cesty pod stromem torzo kříže.

Před vrcholem svahu ve vzrostlé trávě poblíž stromu stojí honosný sokl bez kříže.

Základna zarostlá v porostu. Na ní kvádr obdélného půdorysu, dvojitě odstupňovaný. Sokl pokračuje dvojitou profilovanou projmutou lištou v samostatném dílu. Další etáž tvoří samotné tělo soklu. Všechny díly na zadní straně hladké. Boky soklu tvoří voluty, horní menší. Na čelní straně na bocích klenutého soklu nápisové pole, rámované rytým dvojitým obrysem. Ve spodní části v oblouku ornament, v horní kovový čep, zřejmě po lampě. Stejné pole je na zadní straně, bez nápisu, v něm uprostřed trn po vzpěře chybějícího kříže. Rytý nápis je jakž takž čitelný, já si ale troufnu (s velkou rezervou a bez záruky) jen na dedikaci ve spodní části: Joseph Meiznar / Im Jahr 1805.

Poslední díl soklu tvoří hlavice, na přední straně tvarovaná do mírného oblouku. Pod lištou oblouku dva otvory a rostlinný reliéf. Hrany horních říms zdobeny vroubkováním. Vrch hlavice tvoří menší projmutý jehlan s odseknutým vrchem, kde býval kdysi kovový kříž.

Series Navigation<< Kříž v centru Drnovce u CvikovaKříž v Liberecké ulici v Jablonném v Podještědí-Markvarticích >>
Tagy