weby pro nejsevernější čechy

Kříž u domu čp. 48 v Machovské Lhotě

U silnice za plotem u domu čp. 48 v  Machovské Lhotě stojí na travnatém plácku kříž.

Nejspodnější část tvoří kamenný blok obdélného půdorysu se sešikmenou horní hranou, na níž je umístěno vlastní tělo soklu. Jeho spodní část je tvořena složitě komponovanou několikanásobně odstupňovanou základnou, na jejíž čelní straně je bílá nápisová deska s rytým textem:

Dokonáno jest!
Budeteli věrně ctiti
Krista Pána svatý kříž
Bůh nad Vámi budete bditi
nemine Vás nebes řiš.

Na vrchní ploše této části soklu stojí úzký dřík s nikou v přední části, v níž stojí soška Panny Marie se sepjatýma rukama.  Dřík ukončuje masivní hlavice, v jejíž přední části je kovová květina, zřejmě místo pro umístění lampy. Mírně jehlancová vrchní část nese masivní kamenný kříž s útlou zlacenou soškou ukřižovaného Krista.

O kříži se mi napoprvé nepodařilo vygooglit nic, ale ukázal se částečně typově shodný kříž zvaný Nouzínský nebo též Hanschův. O něm je známo alespoň něco. A právě přes něj jsem se dostal k diplomové práci Bc. Evy Kudláčková Drobné sakrální plastiky na Policku z roku 2015, v níž je na straně 71 uvedeno:

40. Machovská Lhota – Krucifix
I. Nachází se u silnice, vedle domu .p. III/48.
II. Podstavec a krucifix jsou z pískovce. Autorem je Bubáček z Hronova.
III. Na soklu zapuštěném do země spočívá podstavec, jehož spodní část je pyramidovitě stupňovaná. V jejím středu se na přední straně nachází bílá deska s nápisem: „Dokonáno jest! / Budeteli věrně ctíti / Krista Pána svatý kříž, / Bůh nad Vámi bude bdíti / nemine Vás nebes říš.“. Heraldicky na levé straně dole je uvedeno jméno kameníka „Bubáček Hronov“. Následuje vrchní, užší část tvořená prázdnou nikou, vedle které je na každé straně díky přesahům spodní, širší části místo pro další sochu. Na zadní straně podstavce je nápis: „Tento Sv[atý]. kříž ku / cti a slávě Boží / postavili manžele / František a Františka / Kubečkovi ve Lhotě / 1904.“. Podstavec je zakončený profilovanou římsou se železným květem pro upevnění ramena s lucernou uprostřed. Na římsu přisedá soklík s jednoduchým křížem, na kterém spočívá korpus Ježíše Krista s písmeny I. N. / R. I. nad hlavou. Krucifix je přibližně 3 m vysoký, není přístupný, neboť se nachází za plotem v zahradě.

Bohužel přímou součástí práce nejsou obrazové přílohy, nelze tudíž porovnat z textu vyplývající změny ve vzhledu kříže (prázdná nika, INRI nad hlavou Krista).

Series NavigationKříž u domu čp. 61 naproti mateřské škole ve Velkém Šenově >>
Tagy