weby pro nejsevernější čechy

Centrální kříž hřbitova v Bohušovicích nad Ohří

Ve středu městského hřbitova v Bohušovicích nad Ohří stojí na křižovatce hlavních cest centrální kříž.

Na úrovni cesty kamenné bloky, tvořící čtvercovou základnu pod soklem. Na ní nízký stupeň s tvarovanou horní hranou, nesoucí sokl s křížem z barevně odlišného materiálu.

Okrový směrem vzhůru se mírně zužující sokl má na všech 4 stranách výklenek s rámovou lištou, pouze vpředu je nápis L.P. 1895.  Na vrchu soklu hlavice, široce přesahující jeho tělo. Horní strana je tvořena mírným jehlanem, v jehož středu je usazen mohutný kříž ze stejného materiálu, se soškou ukřižovaného Krista.

Series Navigation<< Centrální kříž hřbitova v TerezíněKříž na rozcestí v Hrdlech >>
Tagy